artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu suo gán – moto boy

huna blentyn, ar fy mynwes,
clyd a chynmes ydyw hon;
breichiau mam sy’n dyn amdant,
cariad mam sy dan fy mron.
ni chaiff dim amharu’th gynum,
ni wna undyn a thi gam:
huna’n dawel, annwyl bientyn,
huna’n fwyn ar fron dy fam.

huna’n dawel hana huna
huna’n fwyn y del ei lun:
pam yr wyt yn awr yn gwenu.
gwenu’n dirion yn dy hun
ai angylion fry sy’n gwenu
arnat yno’n gwenu’n llon
t-tha’u’n gwenu’n ol a huno,
huno’n dawel ar fy mron.

paid ag ofni, dim ond deilen
gura, gura ar y ddor;
paid ag ofni ton fach unig
sua, sua ay lan y mor,
huna blentyn nid oes yma
ddim i roddi iti fraw;
ar yr engl gwynion draw.

(translation:)
to my lullaby surrender,
warm and tender is my breast;
mother’s arms with love caressing
lay their blessing on your rest;
nothing shall tonight alarm you,
none shall harm you, have no fear;
lie contented, calmly slumber
on your mother’s breast my dear.

here tonight i tightly hold you
and enfold you while you sleep,
why, i wonder, are you smiling
smiling in your slumber deep?
are the angels on you smiling
and beguiling you with charm,
while you also smile, my blossom,
in my bosom soft and warm?

have no fear now, leaves are knocking,
gently knocking at our door;
have no fear now, waves are beating,
gently beating on the sh-r-.
sleep, my darling, none shall harm you
nor alarm you, never
and beguiling those on high.

- kumpulan lirik lagu moto boy