artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu นามอัศจรรย์ – mehta kriengparinyakij

เยซู นามแสนอัศจรรย์
พระผู้ไถ่ผู้ล้ำเลิศ แสนล้ำเลิศ
นามเดียว ชนะความบาปความตาย

นามที่ให้ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่

ไม่มีใคร หรือนามใด ทั่วโลกาสุดแผ่นฟ้า
หาใครเปรียบ ความยิ่งใหญ่ ของพระองค์
พระเยซู พระผู้ช่วย พระนามเดียว บุตรพระเจ้า
ทรงพระชนม์ ทรงเป็นอยู่ นิจนิรันดร์

เรายก พระนามพระองค์ขึ้นสูง
ให้ทุกหัวใจได้ก้มกราบ เราก้มกราบ
วิญญาณ เราร้องเป็นเพลงสรรเสริญ
มอบทุกสิ่งแด่พระองค์ มอบให้พระองค์

ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจ้า

- kumpulan lirik lagu mehta kriengparinyakij