artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu a de go de gbɛt – drizilik

Loading...

[verse 1}
rɛs gɛt fɔ dɔn, npa gɛt fɔ kɔt layt
mɔnt gɛt fɔ dɔn, gɔd i yon a gɛt fɔ drɔp tayt
mɔnde to frayde, frɔm do klin to nayt layt
taya go to bɛd se mi preya dɛn a ɔt layt
hustle is a must, ɔnlɛs yu wan fɔ kɔt layn
i`ve seen it on tv ɛn yɛs a want di tɔp layf
babalawo gi sɔm man dɛn shɔt layf
a de si ɔda man dɛn de drɔp
while we heading to the top like!

(hook)
a de go de gbɛt x8

[verse 2]
dis na di smok dɛn de bɔn ɔyl de
ɛni tɛm tin stif wi de tɔn ɔyl de
sam welcome to the kitchen
ingredients; pasiviyarans
tranga yes fɔ bɛtɛ
lɛ wi tɔn ɔl de
by any means possible
not talking illuminati
shadawt to di wan dɛm we nɔ de do dis tin fɔ natin
sending motivation to di man dɛn na di shanti
dreaming for making 30 million bifo dɛn tati

[hook]
a de go de gbɛt
a de go de gbɛt
a de go de gbɛt
a de go de gbɛt
a de go de gbɛt
a de go de gbɛt
a de go de gbɛt
a de go de gbɛt

[verse 3[
ama nɔmɔ simi weme timi memek a fɔ slo fɔ
timi dɔmɔ trɔmɔng na di land
yu fɔ no mɔ
bimig maman dɛmɛn sɛmɛf dɛn de kray adɔp
di bra pik fon de kɔl mi fɔ aks wɔdɔp
if a slip a de wek mit wata dɔn kɔba mi
thɔts lɛkɛ dis mek mi bebi nɔ de bɔda mi
usay fɔ fɛn am usay fɔ ɔsul naim de mɔna mi
i mek a malis di bed ɛn pila we de ɔnda mi

[hook]
a de go de gbɛt
a de go de gbɛt
a de go de gbɛt
a de go de gbɛt
a de go de gbɛt
a de go de gbɛt
a de go de gbɛt
a de go de gbɛt
a de go de gbɛt