artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu finger family – maple leaf learning

Loading...

father finger, father finger, where are you?
here i am, here i am, how do you do?
i’m great!

mother finger, mother finger, where are you?
here i am, here i am, how do you do?
i’m thirsty!

brother finger, brother finger, where are you?
here i am, here i am, how do you do?
i’m hungry!

sister finger, sister finger, where are you?
here i am, here i am, how do you do?
i’m happy!

baby finger, baby finger, where are you?
here i am, here i am, how do you do?
i’m sleepy!