lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu 10 adami… – khosro shakibayi feat. karen homayounfar

Loading...

دست و پا بریده ای را دیدم که هزار پایی بکشت
صاحبدلی بر او گذر کردو گفت:
سبحان الله، با هزار پایی که داشت چون عجلش فرا رسید از بی دست و پایی گریختن نتوانست.
چو آید ز پی دشمن جان ستان
ببندد عجل پای اسب دوان
در آن دم که دشمن پیاپی رسید
کمان کیانی نشاید کشید