artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu libur telah tiba – the changcuters

libur telah tiba

libur telah tiba, libur telah tiba, h-r- h-r- h-r-
simpanlah tas dan buk-mu, lupakan keluh kesahmu
libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira

libur telah tiba, libur telah tiba, h-r- h-r- h-r-
simpanlah tas dan buk-mu, lupakan keluh kesahmu
libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira

simpanlah tas dan buk-mu, lupakan keluh kesahmu
libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira
libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira
libur telah tiba, libur telah tiba, hatiku gembira
oh hatiku gembira, hatiku gembira, hatiku gembira

- kumpulan lirik lagu the changcuters