lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu 1984 – maanam

Loading...

pokaza³eœ mi drzwi
choæ wiedzia³eœ ¿e tam nie ma nic
prócz ch³odnych bladych dni
nie ma nic nie ma nic nie ma nic

i popycha³eœ mnie leciutko
mówi³eœ idÿ kochanie
szczêœcie jest blisko bardzo blisko
przejdÿ przez niebieskie otch³anie

poczekaj trochê jeszcze po¿yjê
bez gór bez chmur i bez piór
jeszcze zagarnê trochê snów
wtulona w oddech twój

doczekaæ jeszcze chcê
zapomnianych radoœci i drgnieñ
choæ coraz ciê¿ej iœæ
muszê ¿yæ muszê ¿yæ muszê ¿yæ

zerwa³ siê wiatr i mocno wieje
przeciera nowy szlak
jest coraz jaœniej nowe nadzieje
chocia¿ wszystkiego brak

poczekaj trochê jeszcze po¿yjê
bez gór bez chmur i bez piór
jeszcze zagarnê trochê snów
wtulona w oddech twój

ta chwila przyjdzie przyjdzie sama
wiêc nie namawiaj mnie
polecê do gór polecê do chmur
i zniknê w niebieskiej mgle