lirikcinta.com lirikcinta.com RSS Feed https://www.lirikcinta.com lirik lagu touching. – iamailani [verse 1:] our love is like a heartache heartache (heartache), heartache (heartache) i feel like i’m in shame shame (shame), shame (shame) [chorus 1:] if you feel like touching if you feel like touching feel like touching then i’m comin’ til dawn (’til dawn) im way too good at regretting i know you think i’m ... https://www.lirikcinta.com/i/iamailani/touching-iamailani/ lirik lagu na jinx – boratwent2 (“na jinx lyrics”) hey girl​ តើអូនដែលចាប់អារម្មណ៏បងទេ hey girl តើអូនដឹងខ្លួនថាបងមើលអូនទេ hey girl អូនស្អាតដូចទេពធីតា ក្លិនក្រអូបដូចផ្កាសាគូរ៉ា អ៎ាៗ អ៎ា hey girl បងលួចសម្លឹងមើលអូនរាល់ថ្ងៃ hey girl ព្រោះតែសម្រស់ស្រីធ្វើឲ្យបងលង់ hey girl បងឃើញអូនចេញពីសាលា តែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងណា បានត្រឹមតែឈរមើល អឺៗ អឺ អើយ ឃើញអូនរាល់ថ្ងៃ អារម្មណ៏បងនេះមិនសុខ ព្រោះតែបងខ្លាចអូនបានទៅគេ មិនដឹងថាពេលណា ទើបបងអាចនៅក្បែរជីវ៉ា និយាយលេង ធ្វើឲ្យអូនសើចសប្បាយគ្មានទុក្ខា បើបងបាននៅជិតអូន បងនឹងការពារជីវ៉ា មិនឲ្យប្រុសដទៃមករញ៉េរញ៉ៃអូនឡើយ បើបងជាសង្សារ បងនឹងថែរក្សារូបអូន នេះគឺជាពាក្យពិតចេញពីបេះដូងបង yeah បើសិនបងជាសង្សារស្រី បងសន្យាថាមិនធ្វើឲ្យអូនស្រក់ទឹកនេត្រាឡើយ មានតែធ្វើឲ្យអូនសប្បាយចិត្ត បំភ្លេចរឿងអតីតដែលឈឺចាប់ បំភ្លេចទុក្ខកង្វល់​ បំភ្លេចរឿងដែលម៉ងសៅ okay អូនកុំជឿពាក្យគេថា បងជាមនុស្សសាវា ព្រោះតែបងចូលចិត្តនិយាយលេងជាមួយមនុស្សស្រី ប៉ុន្តែបងមិនដែលទាក់ទងគេទាំងនោះទេ គឺបេះដូងបងសម្រាប់តែអូន ... https://www.lirikcinta.com/b/boratwent2/na-jinx-boratwent2/ lirik lagu 16 – nate peso chorus : shawty wanna dance with a n*gga like me she already know the fame don’t excite me married to the money like tai chi yeah i stay with the gang like some hypebeast shawty wanna dance with a n*gga like me she already know the fame don’t excite me married to the money like ... https://www.lirikcinta.com/n/nate-peso/16-nate-peso/ lirik lagu te exaltamos – pr. lucas no mais alto céu o teu nome será adorado por teus anjos aclamado por teu povo e todo o joelho se dobrará e toda língua confessará te exaltamos te exaltamos te exaltamos para sempre, amém no lugar mais alto és poderoso e grande no lugar mais alto és santo dos santos no lugar mais alto ... https://www.lirikcinta.com/p/pr-lucas/te-exaltamos-pr-lucas/ lirik lagu all in – liveraw gbt [verse 1: detroit l*o] on a mission for a ticket to the game and out the hood other n*ggas rather stay, i don’t think they want it good why you got all that d*mn money, still hanging in the slums might as well throw me that cheese and you gon hang out with the bums ... https://www.lirikcinta.com/l/liveraw-gbt/all-in-liveraw-gbt/ lirik lagu sushi & soba – raul (rapper) guardami mamma sto cercando di spiccare il volo manca ancora troppo all’alba mi libero in aria come fossi travis scott o michael jordan per adesso è solo noia io non so se sarà giunta l’ora in ogni caso ho freddo all’ombra, scena comica hai una faccia anonima, strofa omonima fai le foto, moneygram coi capelli ... https://www.lirikcinta.com/r/raul-rapper/sushi-soba-raul-rapper/ lirik lagu the old rugged cross (1981 version) – merle haggard [verse] on a hill far away, stood an old rugged cross the emblem of suffering and shame and i love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain [verse] in the bible, we read of the beauties of heaven and the place christ has gone to prepare ... https://www.lirikcinta.com/m/merle-haggard/the-old-rugged-cross-1981-version-merle-haggard/ lirik lagu свет – smokehead [припев х2: молодой амирка] я не играюсь когда делаю треки я чувствую стиль, я делаю свежо все мои пацаны бегают от судов законы мы обошли только тихо крутим сортовый цветок это биг хоп в школе учитель сказал что я тупой хожу по блоку будто я скилловый мне не нужна твоя ложь мне нужна любовь [куплет: ... https://www.lirikcinta.com/s/smokehead/%d1%81%d0%b2%d0%b5%d1%82-smokehead/ lirik lagu the f*ckin’ beginning – lil sopaïne [couplet 1] c’est l’début, ouais mon khey c’est l’commencement j’suis dans mon vaisseau, garo à côté et tasse de noir j’prépare les bails, depuis un moment j’vois du blanc ça y est j’vois la vie, j’sors du silence et j’dégaine mon arme mais là j’ai les poches vides et les joues pleines de larmes plus ... https://www.lirikcinta.com/l/lil-sopaine/the-fckin-beginning-lil-sopaine/ lirik lagu o dragão original – guerrer0 a intenção inicial era criar uma região a lenda conta que o trio é o equilíbrio natural em uma era de guerras, dois irmãos criaram “unova” em seguida brigaram por questões de opinião “o dragão original” “o dragão original” “o dragão original” “o dragão original” “o dragão original” “o dragão original” “o dragão original” “o ... https://www.lirikcinta.com/g/guerrer0/o-dragao-original-guerrer0/ lirik lagu círculos – madre matilda círculos en el tiempo dando vueltas recordando voy, de aquí no no puedo salir sumergida estoy en el ayer ó en lo que pudo ser lo que esperaré es no caer después el agujero donde los sueños van sueños vienen hoy cuanto tiempo yo perdí suspendida dentro del futuro de papel yo despertaré ordenada después ... https://www.lirikcinta.com/m/madre-matilda/circulos-madre-matilda/ lirik lagu suicide spell – lifesick my life turned into a downward slope one track mind not afraid to go because i know my demons carry me home my demons carry me home a sinners corpse will leave no stone jumping straight into the unknown not afraid to break my bones my demons carry me home caught between heaven and h*ll ... https://www.lirikcinta.com/l/lifesick/suicide-spell-lifesick/ lirik lagu ashi kishimoto – massita الإنترو: لي سقسي عخباري قلو الفنتوم عدا من ولا فهمني سيدنا سليمان عيطلي لاماص ملك الجن المقطع الأول: ضربة الاولى طاحو كاو جاو يابسين بعد رصاو دارو كو دو بوا لقاونا صاو بورنينق دو اول مابيلا تشاو شبيهم طراو يحسابو خبزة طرية واش لقاو كون سقسيتوني نقلكم هاو جاو يفتيو ياو كي صلو عندي قراو ... https://www.lirikcinta.com/m/massita/ashi-kishimoto-massita/ lirik lagu beast (can’t do me) – tramaine montell i’m a triple threat so i got three names all you bi**hes is the same and ya feeble attempt? it’s lame ninety nine of them but it’s only one me this a one man show, this a one player game you’re the best at what you do if you “do you” i’ma do me, it’s ... https://www.lirikcinta.com/t/tramaine-montell/beast-cant-do-me-tramaine-montell/ lirik lagu another story – andrea di giovanni another story verse i see you when i’m thankful got no time for no game, that’s my angle my intuition, can’t fight your premonition imma stand by my decision, true test of independence yea say you really want me down babe when i’m there you turn around babe want it, make it, fake it, break it uh will there ... https://www.lirikcinta.com/a/andrea-di-giovanni/another-story-andrea-di-giovanni/ lirik lagu when all is said – marche funèbre in times of innumerable interactions brought forth by modern age infinite legions of lonely souls dwell in empty rooms unable to attach (o solitude) incapable to interact (o solitude) inept to obtain (o solitude) a social blanket (of comfort) a life filled with fake likes others’ success as sole company portraying you as a loser ... https://www.lirikcinta.com/m/marche-funebre/when-all-is-said-marche-funebre/ lirik lagu the biggest lobster – na$ty p00p [intro: grub fam guy] yo this is easily one of the biggest lobsters i have ever seen. that claw was massive! it was impossible to get it open and we tried really hard then finally, got it open. and what was waiting inside was some of the best lobster meat i’ve ever had. i got ... https://www.lirikcinta.com/n/naty-p00p/the-biggest-lobster-naty-p00p/ lirik lagu houdinì – vale lambo [testo di “houdinì” ft. dani faiv] [intro: vale lambo] sta robb’ è cioccula*la*la*la*la [ritornello: vale lambo] è tutt’ appost’ è tutt’ appost’ è tutt’ appost’ eh, houdinì faccio ‘na chiammat e cumpagn mije chill ha fatt ‘o scem ca uagliona mije è tutt’ appost’ è tutt’ appost’ è tutt’ appost’ eh, houdinì faccio ‘na chiammat e cumpagn mije ... https://www.lirikcinta.com/v/vale-lambo/houdini-vale-lambo/ lirik lagu могилы (graves) – arrkaim мы роем могилу! мы роем могилу для нас же самих! пока не останется больше сил и не задохнемся в этой пыли сколько лет мы уже строим нашу мечту что живет в сердцах и греет душу но с каждым днем она все меньше похожа на ту о которой так грезили мы мы погружаемся во мрак и ... https://www.lirikcinta.com/a/arrkaim/%d0%bc%d0%be%d0%b3%d0%b8%d0%bb%d1%8b-graves-arrkaim/ lirik lagu toxic love – lil neko (us) [chorus] got me lookin in my eyes remember all those nights it felt so right? i can’t believe you forgot about the times we would run away and get so high, high, high so i can’t hear what you’re trying to say cause i get so mesmerized, fell in love with the pain [verse] yeah ... https://www.lirikcinta.com/l/lil-neko-us/toxic-love-lil-neko-us/ lirik lagu anti-everything (mesc remix) – mesc [verse 1] i hate drinking coffee in the morning i hate that place everybody goes if it’s fun, i’ll probably think it’s boring just like that song everybody knows [pre*chorus] so put your hands up in the air if you hate songs that tell you to put your hands up in the air up, up, ... https://www.lirikcinta.com/m/mesc/anti-everything-mesc-remix-mesc/ lirik lagu no speed limit – celeritas [chorus] no speed limit, no speed limit no speed limit, no speed limit no speed limit, no speed limit no speed limit, no speed limit no speed limit (just speed), no speed limit (just speed) no speed limit (just speed), no speed limit (just speed) no speed limit (just speed), no speed limit (just speed) ... https://www.lirikcinta.com/c/celeritas/no-speed-limit-celeritas/ lirik lagu gvgt (feat. jordinlaine) – eklo feat. jordinlaine it feels like i just broke through climbing to a height that i never knew before, yeah how did i get here? been trying to climb for so many years and i found that i can’t stay too long in the song about it no doubt it picks me up when i get down those ... https://www.lirikcinta.com/e/eklo-feat-jordinlaine/gvgt-feat-jordinlaine-eklo-feat-jordinlaine/ lirik lagu conajohara no more – lunar shadow into the west i rode alone so green the land, so far from home where foxes meet for sabbath dances zogar sag, the devil when there was magic in the air the world stood still demon of the swamp and ghost snake bow to evil will in a long hut sleep the four brothers of ... https://www.lirikcinta.com/l/lunar-shadow/conajohara-no-more-lunar-shadow/ lirik lagu kristina – cdp i don’t know how i fell for you so fast but darling, i’m happy that we crossed paths oh, i’m bad at letting my feelings go but there’s one thing that you need to know i’m losing my mind, thinking about you i don’t know how i ever got by without you i wish there ... https://www.lirikcinta.com/c/cdp/kristina-cdp/ lirik lagu slow down (acoustic) – alana springsteen [verse 1] i know it’s not likely to falling so easily but i’m falling soon as you walk in the room i know that you don’t mean to make it like this for me but i’m breaking breaking all my walls for you now you looking at me looking back at you i’m trying to ... https://www.lirikcinta.com/a/alana-springsteen/slow-down-acoustic-alana-springsteen/ lirik lagu оставь (leave) – sagath [припев] оставь меня здесь навсегда оставь меня здесь навсегда одного [куплет 1] ей говорят: “беги он сошёл с ума себя сбереги его съела тьма ты только посмотри, что с ним стало вдруг демоны внутри явно же недуг” уйдёшь, тебя пойму * это только мой крест я ко дну для нас двоих там нету мест прошу ... https://www.lirikcinta.com/s/sagath/%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8c-leave-sagath/ lirik lagu clavo – aria vega [letra de clavo * aria vega] [verso 1] no se si está, bien o mal ya se que acabas de terminar que tu con ella nunca volveras [verso 2] y cada vez, que suena esa canción recuerdo que tu y yo, bailamos el dembow y bajo los efectos del alcohol se nos salía todo de ... https://www.lirikcinta.com/a/aria-vega/clavo-aria-vega/ lirik lagu wait for someone – nt from lvr [intro: nt from lvr] tập trung nha [verse: nt from lvr] nắng vẫn rơi bên thềm, vương sỏi đá gió kéo mây đi rồi, bay về đâu? có biết đâu khi nào, thân này gió lay? có một người ngồi đấy vài lần vội đến và rồi vội đi da da da da da da ... https://www.lirikcinta.com/n/nt-from-lvr/wait-for-someone-nt-from-lvr/ lirik lagu fesseln – squalloscope fesseln will man uns am eignen herde unsre sehnsucht nennt man wahn und traum und das herz, das kleine stückchen erde hat doch für die ganze schöpfung raum fesseln will man uns am eignen herde unsre sehnsucht nennt man wahn und traum und das herz, das kleine stückchen erde hat doch für die ganze schöpfung ... https://www.lirikcinta.com/s/squalloscope/fesseln-squalloscope/ lirik lagu bad wings / in for the kill (acapella) [mixed] – the glitch mob & la roux [verse] we can fight our desires (ooh) but when we start making fires we get ever so hot (ooh) whether we like it or not they say we can love who we trust (ooh) but what is love without l*st? two hearts with accurate devotions (ooh) what are feelings without emotions? [chorus] i’m going in ... https://www.lirikcinta.com/t/the-glitch-mob-la-roux/bad-wings-in-for-the-kill-acapella-mixed-the-glitch-mob-la-roux/ lirik lagu easy living – erotik toy records [intro] (lord) (belly) [hook] lord die sonne scheint mir auf mein’ belly (oooh) die [?] eine mille, alles tutti (bombo, wey) (so) lange wie ich möchte ausschlafen und danach dann chillen two day there’s no challenge das ist easy livin’ ein schritt zurück (oi) und zwei nach vorn (brr) mein leben ist ein trip und es liftet mich enorm ... https://www.lirikcinta.com/e/erotik-toy-records/easy-living-erotik-toy-records/ lirik lagu porte chance – mac towlie couplet 1 j’ai claqué tous mes sous je suis deg remets des frites sous le cheddar on s’envole sous psylocibine si haut c’est dar je remplirai des silos de cyprine si on te sépare de nous avant qu’on cé*per pour y noyer toutes mes larmes on dirait un gamin de cp, ou bien juste un ... https://www.lirikcinta.com/m/mac-towlie/porte-chance-mac-towlie/ lirik lagu mortem ritu – necrowretch it’s the fall of christian empire a downfall in darkness, tear of mankind the sinners turned into deadly preachers and the putrid winds of death possess their souls the devil’s night embraces the earth while the sky is torn by a red shade of death christians’ legacy falls into obscurity and death’s supreme force feeds ... https://www.lirikcinta.com/n/necrowretch/mortem-ritu-necrowretch/ lirik lagu tv를 켜요 (love in tv world) – yukika 내게 속삭인 둘만의 소원같던 얘기 나는 조그마한 배 그대는 파도 같아 바람 부는 날 햇살마저 가득한 날 내 맘을 이끌고 어디든 떠나자고 사랑이 시작되는 순간인걸요 그대도 내 맘을 느끼죠 tv처럼 믿기지 않는 그대와 나만의 세상 영원히 끝나지 않아 바다처럼 그댈 안아줄게요 내 곁으로 와요 사랑이라는 여행을 시작해요 이제 우리는 돌아가는 법을 모르죠 그대가 밀려오면 난 ... https://www.lirikcinta.com/y/yukika/tv%eb%a5%bc-%ec%bc%9c%ec%9a%94-love-in-tv-world-yukika/ lirik lagu overflow – neal morse (stephen) words from the heart that cannot be known love from the place your soul has always known there in the portal of light you are wrapped in the radiance of the morning star there isn’t one thing i know breathless inside the overflow how can it be? i don’t know breathless inside the overflow ... https://www.lirikcinta.com/n/neal-morse/overflow-neal-morse/ lirik lagu alpha barbie – mischa [intro] (la di da di da da da, la di da di da da da) [chorus] y’all actin’ hardly whatchu mean? i’m the motherf*ckin’ alpha barbie y’all actin’ hardly whatchu mean? i’m the motherf*ckin’ alpha barbie canvas, vasari got plays, lombardi peel off in the whip, no bravo, charlie y’all actin’ hardly whatchu mean? i’m ... https://www.lirikcinta.com/m/mischa/alpha-barbie-mischa/ lirik lagu i miss you, i think – maya and i text you at 11:45 and f*ck you for things i can’t decide do i miss you maybe it’s just the time of night and i need to think but my heart don’t have a mind but i want you well someone lost this time i miss you, i think i miss you for ... https://www.lirikcinta.com/m/maya/i-miss-you-i-think-maya/ lirik lagu the night bus – mcgovern let me talk to myself speak of night buses in the countryside drunk so much i’m beside myself bought a ticket, i’m in for the ride take me where i need to go in terms of location i don’t care i know that i can’t stay home i need to breathe some cleaner air take ... https://www.lirikcinta.com/m/mcgovern/the-night-bus-mcgovern/ lirik lagu lwalida – foufa torino [foufa torino feat. didine canon 16 & kader j*ponais “el walida”] [المقطع الأول : قادر الجابوني] نخسر مالي وصحتي وياه نسمح من في حالي وياه يصرا لي يصرالي وياه يما ماتروح من بالي وياه نخسر مالي وصحتي وياه نسمح من في حالي وياه يصرا لي يصرالي وياه يما ماتروح من بالي وياه [اللازمة] mama avant ... https://www.lirikcinta.com/f/foufa-torino/lwalida-foufa-torino/ lirik lagu never switch – veterax [hook] all i’m tryna do is make all my dawgs rich when i’m on my grind i ain’t trip about a b*tch most these f*ckers always buggin’ like a f*ckin’ glitch people take advantage cause they know i’ll never switch all i’m tryna do is make all my dawgs rich when i’m on my grind ... https://www.lirikcinta.com/v/veterax/never-switch-veterax/ lirik lagu you make me sick (live) – of mice & men i want you to stop to sit & think of all the times you tried to steal from me ride my coat tails, use my name your smiles exposed all your fangs your forked tongue is always running spilling from your mouth i suggest you bind it up & keep it keep it to yourself ... https://www.lirikcinta.com/o/of-mice-men/you-make-me-sick-live-of-mice-men/ lirik lagu fall – vung my friends told me don’t fall friends told me don’t fall in love still i did don’t regret it you’re a queen so perfect give your heart i’ll guard it make a wish and i’ll grant it let’s go dance in the moonlight henny right here girl the mood right thing about love is two ... https://www.lirikcinta.com/v/vung/fall-vung/ lirik lagu no. 759 – dying gorgeous lies they sold my name deleted my existence they told me that i was a f*cking number they promised me that this was my great chance but instead i should become their faceless slave this is me, nameless one, non*person my number seven five nine this is me, nameless one, non*person my number now too less ... https://www.lirikcinta.com/d/dying-gorgeous-lies/no-759-dying-gorgeous-lies/ lirik lagu another wonderful christmas – joey + rory well rory’s gonna make himself sick eatin’ too much pumpkin pie and we’re gonna have to watch my daddy open up yet another boring tie and uncle donny’s gonna drink too much homemade eggnog and pass out on the couch snoring watchin’ football and i believe it’s gonna be another wonderful christmas with family we ... https://www.lirikcinta.com/j/joey-rory/another-wonderful-christmas-joey-rory/ lirik lagu maldini – vh (se) [intro] lalalala, lalalala, lalalala, lalalala [vers 1] tro mig broder ingen skoj dem kan damma på en hoj man kan lämnas utan choice ey, saker händer utan [?] [?] som en voi här de smakar som oboy hon vill leka med min toy hon vill smacka på en tjock blåa ögon, håret blont ganska smal ... https://www.lirikcinta.com/v/vh-se/maldini-vh-se/ lirik lagu mercenaries of steel – mausoleum gate we come to conquer bring the time of change rewrite the future the dawning of a new age from the ashes of the old a new day will rise thru the pounding skies starships arrive can you see thunderbolts and lightning can you feel the earth move under your feet can you see thunderbolts and ... https://www.lirikcinta.com/m/mausoleum-gate/mercenaries-of-steel-mausoleum-gate/ lirik lagu bumbum(tiktok) – blahzi incoming fast im coming faster brought into the world lived life as a b*st*rd people who are crazy living life on camera make a living off deez nuts and pull abracadabras stunt stunt stunt pullin strings cuz i’ma massa kissed all the girls in my parade and got them gassed up call it a disgrace ... https://www.lirikcinta.com/b/blahzi/bumbumtiktok-blahzi/ lirik lagu euphoria – baby lea [текст песни “euphoria”] [куплет 1] дорожка за дорожкой таблетка за таблеткой покажи мне этот дивный мир, детка коснусь твоих сладких губ поцелую тебя нежно эйфория унесёт в густые джунгли наслаждения я хочу тебя ближе, быстрее, тише, помолчи держи меня крепче мы растворяемся в танце наших неземных чувств я знаю, это временно, ну и пусть [припев] ... https://www.lirikcinta.com/b/baby-lea/euphoria-baby-lea/ lirik lagu through my eyes – dakotaxela look at me, you know i didn’t mean it you ran away, this is who i am you know i can’t help it through my eyes, i get excited through my eyes i’m all over the place through my eyes, i see you as a friend i promise that i’m trying i promise that i’m ... https://www.lirikcinta.com/d/dakotaxela/through-my-eyes-dakotaxela/ lirik lagu t-rex – lil hesitation [intro, lil hesitation] any ayy heistion let’s go baby ya ya ya metro be booming yeah n*gga keep it going yeah [verse 1, lil hesitation] i got the bag for lean skipping the rappers dream money money green dunking the ball 23 ain’t michael, draymond green yeah, pull up to the scene told her jump ... https://www.lirikcinta.com/l/lil-hesitation/t-rex-lil-hesitation/ lirik lagu she never likes nothing for long – “little” jimmy dickens (oooh) i’m sorry i can’t make the wedding but she’ll understand, i know so, as my wedding present, i’m sending to you (oooh) a list of some things you should know (oooh) she likes sad movies, she likes holding hands (ohhh) and she likes a tender love song she likes to be flattered, she likes ... https://www.lirikcinta.com/l/little-jimmy-dickens/she-never-likes-nothing-for-long-little-jimmy-dickens/ lirik lagu folks – dvwrvth [intro] drugz about to od on the track [verse 1: xxxtentacion with dvwrvth] folk, shuteye! [x12 ] folk, shuteye! (yeah) folk, shuteye! (yeah) folk, shuteye! (yeah) folk, shuteye! (yeah, yeah) yeah! [verse 2: dvwrvth] yeah she out here tryna buss for the gram shoutout folk, make her sleep, let her shuteye (ay) yeah she fussin, ... https://www.lirikcinta.com/d/dvwrvth/folks-dvwrvth/ lirik lagu prophet of war – overmaster the big blue wolf has died k!lled by a tartar tribe steppes enter in your veins to conquer distant lands prophet of war one man will challenge want your empire i*le has kidnapped your wife condemned to a cruel exile follow your sad way planning your vengeance your lips shout sovereign of all the universe ... https://www.lirikcinta.com/o/overmaster/prophet-of-war-overmaster/ lirik lagu zakręty – pablo rmp [zwrotka] dużo kiedyś dałem typie ale więcej nie umiałem zabrać wolne życie szybki taniec ryzykowna salsa demona i diabła założone sidła psychiczny w kajdankach podcinane skrzydła droga pełna pokus jednak ślepa uliczka .regulacja życia wylatuje z ciebie ikra zmora z ukrycia brudna fałszem pordzewiała igła w miękkim ciele bez litości zastyga nie goi się stara ... https://www.lirikcinta.com/p/pablo-rmp/zakrety-pablo-rmp/ lirik lagu billions – wild wes [verse] give me your attention, i’ve got some fire! if you say you ain’t hatin’ on me, you are a lair. (cap) yall disrespecting me, yall just clowns how dare yall just tryna bring me down it didn’t work, cause i’m still in this imma start spittin’, and you about to witness we bouta run ... https://www.lirikcinta.com/w/wild-wes/billions-wild-wes/ lirik lagu these days – jay saad [intro:} i don’t feel no pain no more i don’t even feel the same no more [hook:} these days i don’t feel no pain no more, said i don’t even feel the same no more i swear to god these days i been gettin to the bands some more, said i’m just chillin goin brazy ... https://www.lirikcinta.com/j/jay-saad/these-days-jay-saad/ lirik lagu better days – heygrimy please one more day save my embrace every time i come around my horoscope gave me this feeling that you’ll be ghost well i guess it’s real then but i’ll make you cry and f*ck the night that you laid eyes and leave you, oh so lonely well this is dead and i never wished ... https://www.lirikcinta.com/h/heygrimy/better-days-heygrimy/ lirik lagu gloria – carlos vallado [music video] [intro] dxnny super powers eyou bapsxx this she crazy [chorus] en gloria están y nadie nos va a parar no importa nada más lo que el mundo dirá (por qué) en gloria están y nadie nos va a parar no importa nada más lo que el mundo dirá (ey) [verse 1] en gloria ... https://www.lirikcinta.com/c/carlos-vallado/gloria-carlos-vallado/ lirik lagu do din ka ye mela – tochi raina do din ka ye mela hai do din ka do din ka ye mela hai khela phir uth jaana hai do din ka ye mela hai khela phir uth jaana hai aana hai jaana hai jeevan chalte jaana hai are aana hai jaana hai jeevan chalte jaana hai mite na chhapke shehad sa tapke mite ... https://www.lirikcinta.com/t/tochi-raina/do-din-ka-ye-mela-tochi-raina/ lirik lagu deu bom – menor [início] olha ela ali, a mais gata que eu já vi, yeah mesmo toda descabelada bem melhor que elas mesmo sem tá maquiada (é coisa rara, é coisa rara, ey) [verso 1] quando ela rebola tá louco, do nada ela mete o louco disse que quer me ver, e quando me ver fala que tudo ... https://www.lirikcinta.com/m/menor/deu-bom-menor/ lirik lagu ​nowhere, man. – tune-yards [intro] (people wanna hear you sing) (people wanna hear you sing) … [verse 1] yes, i meant to scare you just like that dream where your guns get pulled back on you laying the pieces of your fed*up skin for every sin sin against the people [chorus] nowhere to run nowhere to hide nowhere to run nowhere to hi*i*ide ... https://www.lirikcinta.com/t/tune-yards/nowhere-man-tune-yards/ lirik lagu cruel – blush response i’ve seen it in your eyes you don’t want me to be here your smile twists in time i wish that i could have seen it i didn’t know you had it in you it’s not like you i didn’t know you had it in you but you do – you can be cruel you’ll ... https://www.lirikcinta.com/b/blush-response/cruel-blush-response/ lirik lagu lame! – guppie [verse 1] pockets swole like i just left planet fitness n*ggas be disturbed by how much i’m down with the sickness these n*ggas talk too tough to be standing round like a witness draco f*ck around and spook a n*gga out his britches i don’t give a f*ck about that n*gga or his b*tches you ... https://www.lirikcinta.com/g/guppie/lame-guppie/ lirik lagu tropicana – yung frendi then i guap dance teach you lil’ boys how to guap dance teach you lil n*ggas how to guap dance yung frendi, you k!lled that sh*t walk into the bank and then i guap dance and the choppa michael jackson, way it prance prance love the money, but i’m not too good at romance and ... https://www.lirikcinta.com/y/yung-frendi/tropicana-yung-frendi/ lirik lagu las cosas en que fallé – plutonio de alto grado hay tantas cosas que jamás debí decir pero mi honestidad me mata y hay tantas cosas que yo nunca quise ser y ya no sé lo que me pasa y nunca me percaté en las cosas en que fallé parece que ya nada será igual que ayer y no puedo ocultar quién soy, quién soy ... https://www.lirikcinta.com/p/plutonio-de-alto-grado/las-cosas-en-que-falle-plutonio-de-alto-grado/ lirik lagu diavolo dolce – nicola schiavi territori di lotte selvaggi da vicino, da molto lontano porterò con i passi leggeri mille vite, stringendole in mano dopo tanti sentieri percorsi da un inferno di cose perdute e colai la luce del giorno la mia terra per crescere il grano e sarò il tuo diavolo dolce sempre pr*nto a tenerti la mano a ... https://www.lirikcinta.com/n/nicola-schiavi/diavolo-dolce-nicola-schiavi/ lirik lagu 13. the apology – the last rhyme hook (the last rhyme) i just wanna wake up next to you we’ll figure out the sh*t out in the morning i don’t want n0body else but you don’t tell me that you don’t want this when want it but it’s alright, it’s okay i know you feel no ways when you talking you still ... https://www.lirikcinta.com/t/the-last-rhyme/13-the-apology-the-last-rhyme/ lirik lagu тик так (tick tock) – tilmil [текст песни “тик так”] [припев] тики*тики*так всё в твоих руках время не жалеет запах не жалеет правду тики*тики*так всё в твоих ру*ках время не жалеет запах не жалеет правду [бридж] время не жалеет лучшие идеи время не жалеет к коже отношений время — это наше*наше искушение время убивает время промедления [припев] тики*тики*так всё в твоих ... https://www.lirikcinta.com/t/tilmil/%d1%82%d0%b8%d0%ba-%d1%82%d0%b0%d0%ba-tick-tock-tilmil/ lirik lagu not gonna die – will butler [verse 1] i’m not gonna die in times square i’m not gonna die in a crowded room i’m not gonna die from a dirty bomb i’m not gonna die shot down on the lawn [chorus] i’m gonna die in a hospital surrounded by strangers who keep sayin’ they’re my kids oh, i’m gonna die from an average heart attack ... https://www.lirikcinta.com/w/will-butler/not-gonna-die-will-butler/ lirik lagu la morte di iperborea – skialykon a voi dedico questa ode narrando le gesta perdute in ultimis regionibus septentrionalibus ultra riphaeos montes cardines mundi extremique siderum ambitus sunt hyperborea nell’immensità, vedo i vostri volti, in alto luminosi astri, rischiarano l’animo raggela alla visione e alla saggezza in ultimis regionibus septentrionalibus ultra riphaeos montes cardines mundi extremique siderum ambitus sunt viaggio astrale ... https://www.lirikcinta.com/s/skialykon/la-morte-di-iperborea-skialykon/ lirik lagu the words i want to say – mewsic [verse 1] isn’t it nice to pour out your feelings on a brand new white sheet of paper? to just take a pen and write everything single thing that’s running through your head? all of your thoughts, all of your fears, and all of your hopes and dreams for tomorrow to finally give that mess ... https://www.lirikcinta.com/m/mewsic/the-words-i-want-to-say-mewsic/ lirik lagu plus tard – ​kleen (fra) [kleen] toujours tout pour vesqui l’outside volets fermés comme un vampire j’attends la night pour décoller maintenant j’connais la strat fais pas l’étonné si dans moins de 2 ans j’finis dans les étoiles j’ai beau crier à l’aide, j’ai l’impression qu’ils m’entendent pas comme souvenirs j’te laisse des vidéos et ma pierre tombale j’sais pas ... https://www.lirikcinta.com/k/kleen-fra/plus-tard-kleen-fra/ lirik lagu auf dem weg – dÿr [songtext zu „auf dem weg“] [intro] oh*oh*oh oh*oh*oh, oh [part 1] die frage ist nicht, wer ich bin denn ich weiß nicht wohin (wohin), dieser weg mich führt ich war nie bei euch ich war nie weg, hatte zu tun mann, ich hab’ nach euch gesucht ich will nur, wissen wie’s euch geht und ja, ... https://www.lirikcinta.com/d/dyr/auf-dem-weg-dyr/ lirik lagu царь мёртвых – phаraoh куплет 1: она мне постоянно врёт (постоянно) я постоянно платил за неё шлюхи меня хотят, по новостям все пиздят (факт) я люблю родных, они поймут меня я никогда не верил словам врагов слишком много в репе появляется мудаков я потерял любовь, я потерял друзей в их текстах правды не бывает никому в этой жизни верить ... https://www.lirikcinta.com/p/ph%d0%b0raoh/%d1%86%d0%b0%d1%80%d1%8c-%d0%bc%d1%91%d1%80%d1%82%d0%b2%d1%8b%d1%85-ph%d0%b0raoh/ lirik lagu burası senin odan – sehabe [iceman:] burası şiir odası burası senin odan buraya her satırda yokluğunun nemi dolar yakıp yıktın her ne varsa içimde senin olan peki ya ağlamak nedendi gülümsüyodun demin ona benim olan senindir gel istediğini topla her şeyi al git ancak bu ateşe elini sokma çünkü canın yanar çünkü canım yanar çünkü bu hikaye bitmeyecek hiç bizaman ... https://www.lirikcinta.com/s/sehabe/burasi-senin-odan-sehabe/ lirik lagu onde vais – lxstmind [intro] não é pelo cash que eu faço acontecer mas se ela quer eu faço acontecer não é pelo cash que eu faço acontecer mas se ela quer eu faço acontecer [pré*refrão] bebo hennessy para anestesiar a solidão liga pra mim, sem ti não sinto nada não eu sempre quero mais procurando os ideais não ... https://www.lirikcinta.com/l/lxstmind/onde-vais-lxstmind/ lirik lagu like a president – lil hesitation [intro, wheezy f.] wheezy outta here [chorus, lil hesitation] yeah triple tints like a president huge escalade should be for the president pull up bentayga truck got the tints pull up in the presidential whip me and foose in the clique n*ggas mad i’m stupid rich caddy limo got crazy f*ckin tints got the crew ... https://www.lirikcinta.com/l/lil-hesitation/like-a-president-lil-hesitation/ lirik lagu happy dream – layone (korean) [chrous] happy dream 나의 꿈 happy dream 나의 꿈 햇빛이 나의 것 happy dream 나의 꿈 happy dream 나의 꿈 햇빛이 나의 것 happy dream 나의 것 happy dream 나의 꿈 happy dream 나의 꿈 햇빛이 나의 것 happy dream happy dream happy dream [verse] 1,2,3 yeah 창모처럼 나도 yolo 창문 열고 나도 보여주지 본보기 ... https://www.lirikcinta.com/l/layone-korean/happy-dream-layone-korean/ lirik lagu osk night – goblin land [chorus: yuzin] osk night 寂しいこの街 osk night 寂しい気持ち osk night 灯りは消えない まだ帰りたくない 賑やかな街が今日は寂しそう 満たされないクラブを出る いつのまにか 6 in the morning [verse 1: keiji] 今日はsat*rday night 人が溢れてる街はこんなにキラキラ してるのに 今日はなぜか寂しそうに見えるのは 俺の心を映し出してる シャワー浴びて好きな香水ふって お気に入りの服着て歩く街は 輝いて見えて あれ?でも今日平日だっけ? 超住み慣れた街 なのにいつも違う顔 して俺を見てる 俺のosk night 今日は悲しそう [chorus: yuzin] osk night 寂しいこの街 osk night 寂しい気持ち osk night 灯りは消えない まだ帰りたくない 賑やかな街が今日は寂しそう 満たされないクラブを出る いつのまにか 6 in the morning [verse 2: ... https://www.lirikcinta.com/g/goblin-land/osk-night-goblin-land/ lirik lagu i love you – lightskin yungin intro : itstheyunginbaby letsgetit (chorus) i get happy when you smile you spin my world around i get happy when you smile baby you fill my heart with joy just thought i’d let you know that your everything that i prayed for and girl i la la la la love you la la la la ... https://www.lirikcinta.com/l/lightskin-yungin/i-love-you-lightskin-yungin/ lirik lagu squaredance/showdown – krista knight, dave malloy (we are transported into a wild west square dance/hoedown.) (commentators in the trance.) samson: woo*eee! jaynie: yes woo*eee! samson: just say woo*eee. say woo*eee! jaynie: woo*eee! samson: everybody out there in the square dance tonight, say “woo*eee!” contestants: woo*eee! mo: ya’now! giddy up! samson: makes you feel good to get down and dirty, doesn’t it? ... https://www.lirikcinta.com/k/krista-knight-dave-malloy/squaredanceshowdown-krista-knight-dave-malloy/ lirik lagu story x – sugar mmfk [songtext zu „story x“] [intro] yammix beats [part 1] mein informant ruft mich an trommel’ die truppe zusamm’n fünf von den fünfhundert mann sind richtung bunker gefahr’n wir fangen sie ab, heut wird der g überfall’n para*motiv, para macht paranoid deshalb die gun in der jeans steh’ unter adreanlin, mein kafa auf krieg heut wird dein kafa durchsiebt sitze ... https://www.lirikcinta.com/s/sugar-mmfk/story-x-sugar-mmfk/ lirik lagu 원효대사 (wonhyo) – layone (korean) [chrous] 오늘도 본을 떠 원효대사 해골물 오 월 로제 미카사 아커만 don’t worry 돈과 빛 재산 해결 못해 정월대보름에 늑대야 에구머니나 원효대사 오면 절이 엎어지고 현역 대상 오 불합격 추억팔이 은폐엄폐 어우 연애는 나 못 해 저기 오빠 또 해줘 저녁에 소고기 쏴버려 엎어 지갑 [verse 1] 래원이는 원효대사 now 잃어버린 대사관엔 루머에 가린 패싸움 ... https://www.lirikcinta.com/l/layone-korean/%ec%9b%90%ed%9a%a8%eb%8c%80%ec%82%ac-wonhyo-layone-korean/ lirik lagu vliegen vallend door de lucht – de nachtelijke escapades [intro} we vliegen vallend door de lucht we vliegen vallend door de lucht, uh we vliegen vallend door de lucht en we vallen vliegen vallen vliegen vallen, uh [verse 1] ik word gek, ik word absurd ik zou niet weten wat er is gebeurd we vallen vliegensvlug, we vliegen vallend door de lucht we dachten ... https://www.lirikcinta.com/d/de-nachtelijke-escapades/vliegen-vallend-door-de-lucht-de-nachtelijke-escapades/ lirik lagu vício – mark exodus [intro] baby o meu coração ainda bate por ti (ainda) noite e dia ainda penso só em ti (ainda) minto p’ra mim mesmo [verso 1] finjo que esqueci (ainda) finjo que sou cego e surdo não ouvi e nem vi nada não vi um tchau (yeh) não levaste as suas malas (uh) estas de lágrimas no chão cuidado com ... https://www.lirikcinta.com/m/mark-exodus/vicio-mark-exodus/ lirik lagu am i wasting my time – changing faces looking good and i wanna get with you, yeah oh*oh, yeah am i wasting my time? (tell me) with you can we be alone? (alone) i wanna get with you (i wanna get with you) am i wasting my time? (mmhm) with you can i take you home? (oh yeah) i wanna get with you ... https://www.lirikcinta.com/c/changing-faces/am-i-wasting-my-time-changing-faces/ lirik lagu 밤하늘의 저 별처럼 (midnight) – heize & punch 처음 너를 만난 그 모든 순간이 쉬지 않고 생각나 나에게로 와서 쏟아지네 밤하늘의 저 별처럼 고요해져버린 이 시간엔 널 그리워하는 일로 밤을 새 비 오는 소리도 괜히 쓸쓸해 너와 같이 있던 여기에 네가 없으니까 처음 너를 만난 그 모든 순간이 쉬지 않고 생각나 나에게로 와서 쏟아지네 밤하늘의 저 별처럼 나의 이 마음을 담아 시를 써도 표현할 수 없어 깊은 ... https://www.lirikcinta.com/h/heize-punch/%eb%b0%a4%ed%95%98%eb%8a%98%ec%9d%98-%ec%a0%80-%eb%b3%84%ec%b2%98%eb%9f%bc-midnight-heize-punch/ lirik lagu wii intro – yung shrek [intro] jo, mám to připravený (fufufuufufu) jo, jo dávat [hook] shrekova máma, tě má ráda má tě jako kamaráda jo, a tvoje máma, je jako shrek na břiše má mastný flek a bude jen brek a rýma má na břichu špek škr, škr, škr [verse 1] dej mi honzíčka na můj baťoh abych mohl udělat ... https://www.lirikcinta.com/y/yung-shrek/wii-intro-yung-shrek/ lirik lagu talk my shit – playa larry hook: im a legend determined to get that paper. pops told me to keep grindin’ f*ck a hater. these streets grimey so i gotta keep a glock with me. and ima drop the whole 30 f*ck a stock 15. been ona bench for a minute now a n*gga back. i talk my sh*t every time ... https://www.lirikcinta.com/p/playa-larry/talk-my-shit-playa-larry/ lirik lagu for glory – megaton sword smells like gore and blood. the wind’s caressing steel the legions: all cut down. i put the host to flight see these shattered weaklings crawling off the field wishing they had never faced the gory glory that is me? i stand my ground will never surrender don’t care if the darkest darkness embraces my hall ... https://www.lirikcinta.com/m/megaton-sword/for-glory-megaton-sword/ lirik lagu freak (golem session) – tarek k.i.z [part 1] die halloween party war unser erstes date sie war schneewittchen ich war leatherface ihr ex ist durchgedreht als er uns tanzen sah seine jungs regieren die nachbarschaft in der disco liegt ein toter mann alle sagen, dass es notwehr war sie nahm die 1000 euro wodka flasche und ließ sie ihm auf seinem ... https://www.lirikcinta.com/t/tarek-k-i-z/freak-golem-session-tarek-k-i-z/ lirik lagu ruin us – zixx you’re my safety net you catch me when i fall how could i forget the city where we lost it all no way we recover cuz we’re only human yeah we’re only human now and we found each other and in under the ruins so nothing can ruin us ooh ooh ooh ooh, ooh oh ohh ohh ooh ooh ... https://www.lirikcinta.com/z/zixx/ruin-us-zixx/ lirik lagu vuma – qwabe twins [estrofa:] inqondo yami ivumelana nokushoyo umthwalo wami sekuzoba ngowakho [pre*coro:] ngingowakho, dali ngingowakho, lovie ngingowakho, dali ngingowakho [coro:] ngoba phela ngiyavuma mi, thatha mi, ngingowakho yoh ngoba phela ngiyavuma mi, thatha mi, ngingowakho yoh ngoba phela ngiyavuma mi, thatha mi, ngingowakho yoh ngoba phela ngiyavuma mi, thatha mi, ngingowakho yoh [estrofa:] inqondo yami ivumelana nokushoyo ... https://www.lirikcinta.com/q/qwabe-twins/vuma-qwabe-twins/ lirik lagu ​pls dont ruin this for me :/ – 2worth [intro] betrayed 2worth [chorus] i’ve been popping pills yeah, yeah, i’m feeling crazy i don’t wanna get up and do sh*t because i’m lazy i’m so f*cking cringey, no wonder everyone hates me baby, i know that you can’t take me seriously but i want you to be here with me [verse] i wanna be myself but i can’t do that cause everybody makes ... https://www.lirikcinta.com/2/2worth/pls-dont-ruin-this-for-me-2worth/ lirik lagu not the end [bonus track] – moonlight haze [verse 1] torment deep pride darkest system out you know how much i can this kept cold insecurity can rule all my world that make me growl but you were there and never stop protecting me your [?] [pre*chorus 1] even when everything seem lost we can’t of all i will stop [chorus] this is ... https://www.lirikcinta.com/m/moonlight-haze/not-the-end-bonus-track-moonlight-haze/ lirik lagu county conversations – leaf ward [verse] i got all this pain in me, can’t shake it i’m the realest n*gga rappin, can’t fake it my friends turned to enemies, i can’t take it real love gonna come to you, you can’t chase it sh*t ain’t the same, they got all my n*ggas in chains they hit jah in his brain, i was praying he ... https://www.lirikcinta.com/l/leaf-ward/county-conversations-leaf-ward/ lirik lagu no one – kuami eugene [intro] yew guys, some guy called me eh saying that obviously um how he wants to bring kuami eugene down to a show and like, he tryna and bring amakye dede kuami eugene and he is like how as to spoke to kuami and speak to richie and if richie can bring down and like ... https://www.lirikcinta.com/k/kuami-eugene/no-one-kuami-eugene/ lirik lagu as jy dit bedoel – riana nel hier staan ons op ‘n sondag en ek onthou soos gister ek sien nou nog jou glimlag en alles wat my hart voor anker maar ek weet dit maak bitter seer as die lewe jou verraai sê my dis nie wat ek d*nk my gedagtes verdrink, jy’s te stil sal jy onthou om te sê ... https://www.lirikcinta.com/r/riana-nel/as-jy-dit-bedoel-riana-nel/ lirik lagu ma piscine (vas-y danse !) – la belle vie chez moi y’a une piscine mais elle est pas pour toi à moins que j’te dessine et que tu sois nu pour moi déshabille*toi chez moi le soir la nuit tombée je ne fais que danser tu veux me voir et m’enlacer et puis rembobiner la scène vas*y danse vas*y danse, vas*y danse, vas*y danse, vas*y danse, vas*y danse, vas*y ... https://www.lirikcinta.com/l/la-belle-vie/ma-piscine-vas-y-danse-la-belle-vie/