artis: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu warrior – primary

Loading...

i’m a warrior, i’m a warrior
i’m a warrior fighting

i’m a warrior, i’m a warrior
i’m a warrior dancing

i’m a warrior, i’m a warrior
i’m a warriors pride

i’m a warrior, i’m a warrior
i’m a woman inside.

got a leader inside

i’m a warrior
i’m a warrior
i’m a warrior
i’m a warrior
(x8)