lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu jib ba3d mel // جيب بعد مال – anthony samarany

Loading...

verse 1 : anthony samarany
ara2 ara2… 3ayne 7amra metl l jamra sale
ala2 ala2… 3enna jawhar l asale
3am bo2bad batale bghanne law marra bel sene
bass blis khoser janneh, sar l met7akkam bel dene

fa bestehel aghla se3er, 3esh2e nara lal khatiyeh
enta jehel keteb she3er, ana sh3are jehiliyeh
abou 3ala2 b manzoume m7arrar mech 7abis maqarreh
byoute da3ara malzoume, kanne samsam l mou3arreh
barhen moustawa? baleha, ra2ye bi ra2yak tana2od
ketret l souwar, tafeha, do3f b osloub l tarabot
bass eskot ma terte7 : samsam wa22af, amer 7etem !!
”wle lsle7 byeb2a sle7, w law kent mrakkeblo ketem”

ba3ed ghaybe e7tifel bas 3a khasme esme fel
wasme 3aybe lal 3yel, lal jyel : jib ba3ed mel !
…3a aseme m3alla2 jiba ta nafsiyyan terthe
emmak la halla2 mawjou3a tiza bas te23ad 3a kerse

esme abb l scene, bed3as wlede ta bayyen
satre cocaine, ya3ne be2sa kell ma layyen

be2sa yalli wejah, ka2se morr, ta2seh 7arr
ra2se b fa2se 7orr, fa2se l ghorr ma elo mafarr
3al na2ze 3orr, ra2be bjorr, fa2se btokh tfela
dam ykorr, ma t7orr bas 2orr ra2so tar 2bela

fa khedne damane, kell ma tejhal l ma3ane
eza bte2tol samarany, ma betsir samarany

chorus 1 : anthony samarany
jib ba3d mel, jib jib ba3d mel !
jib ba3d mel, jib jib ba3d mel !
jib ba3d mel, jib jib ba3d mel !
jib ba3d mel !
jib ba3d mel, jib jib ba3d mel !
jib ba3d mel, jib jib ba3d mel !
jib ba3d mel, ba3d mel !
jib ba3d mel !
verse 2 : nizar zgheib a.k.a abs
wazwaza bel damm, mesh ne7na tab3 l tatabbo3
khaskhasa bel fann, ma 3enna tab3 l tatabbo3
la totbi3 wla neso wla l tabi3e men aseso
berwe bzi3 lal sammi3 kaynabi3 la yabeso !

telghoune? ma7dito baddak yeha bel bibroneh?
eza 3a esmo fi veto, 3al 3ayleh fi corleone
godfather habbne, ma tkhater yabne
yalli 7abbne w 7atta yalli sabbne ghaseb 3anno abne!

”ya batel mawhabe yo! ent rapper aw nabeh flow?”
”ay martabe? ay maktabe? ay masfa2eh brooo!!”
wen bosrofon hoe? ma t2elle lezem et7ammel
jib jib ba3d mel, jib ba3d, jib w ana bkammel !

bala ma alameh yhoun, bala ma 3adane khoun
zalame watane 3alane 3alame bsoun
fa satatafaja2oun mata ma satamouton
fa takounoun da7aya zake metkhallef
ohrob matamafalat masjoun:
baddo y7ereb wel 7areb betkallef!

chorus 2 : nizar zgheib a.k.a abs
jib ba3d mel, jib jib ba3d mel !
jib ba3d mel, jib jib ba3d mel !
jib ba3d mel, jib jib ba3d mel !
jib ba3d mel, jib jib ba3d mel !
jib ba3d mel, jib jib ba3d mel !
jib ba3d mel, jib jib ba3d mel !
jib ba3d, kebb ra3d, 7ott fo2, zett ta7t
jib ba3d, jib ba3d mel !
verse 3 : jabha
bekhro2 rasak law bel tase
ya 3arsa, manne m3awwad khayyebkon
li sarfo 3a rase ento mlouk bi 3ayyeshkon
hal le3be 2refet mesh 3aref kif badde fasser
ana men 3omre 10 snin m3awwad al3abe kasser
baddak? men sheddak men eddem bebo l baytak
7a tdallak tetsalla2 w lal 3atabe hayda ma7allak
ana yalli bi douwwe ataltak
ana yalli bel ouwwe nafaytak
enta hone 3adouwe tafaytak
rase byeb2a marfou3 w law 7atta hal ra2es mel
baddak tesma3 ya jarbou3?
jib ba3d mel
wel beye3 nafso b rkhis yensa enno yerja3 ghele
resmelo y3affen bel kis m2attach bbarmil l zbele
w a3sabe abrad men kesak 3aksak e3ed 3am teghle
7attoune brason bas ma se3et ella ejre
bshakla ma benghash w 7atta law kenet amar
3ende l ajmal sett ya sa7be hiye l sett mleyin dollar