lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu reket 10 – balulu – בלולו

Loading...

[בית א]
עבר יותר מידי כדי להרגיש חלק
רודפים מהר אבל הם לא תופסים אותי
ביציז לא מוצאים אותי
בתוך החשכה הם מחפשים אותי
בתוך החרדות הם רק שומעים אותי
פלקס על הביץ’ שלך
כל התחת שלה על הפנים שלי
הופך אותה לביץ’ שלי
משגר את כל הבעיות שלי
אני אהיה הכי ביג, היי
אוכל את כל הסצנה, איטיים
מפנה מקום לילדים
נולד עם חלומות גדולים
אף אחד לא יעצור אותי, שיט
מסתיר את הפנים שלי עם בוטלג
עבר יותר מידי יש לי ג’ט לג
יותר מהיר עוקף את כל העדר
מנסה להכות את כל השבר
מזומנים על הכתף משקל רב
לימים שלפעם לא שב, היי
כואב לי מידי, אני לא חוזר די
כואב לי מידי, אני לא חוזר די
כואב לי מידי, אני לא חוזר די
כואב לי מידי, אני לא חוזר די
כואב לי מידי, אני לא חוזר די
[בית ב]
על הזין שלי השיט שלך מעניין
לי את התחת מה הולך בכיס שלך
לא מעניין מה אומרים עליי בדיאמ שלך
בסוף כולן באות אליי כי זין על השיט שלך