lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu reket 13 – balulu – בלולו

Loading...

[פתיח]
תקשיב זה, זה ,זה ,זה לפי דעתי הישג
שאנחנו לא מכירים במחוזותינו
מבחינת סאונד מיקס נגינה
אין ספק שזה הטופ של ה?
(שפריר שעיה מה אתם עושים לי)
אבל אתה משתבח עם השנים

[בית א]
בלולו חוזר לזון, לא חושב מה נכון
לא רוצה לחשוב, הולך לרצוח את הכל
וורסים חותכים תשיניים, וורסים עפים על אלפיים
לא מחפש תעיניים, מעריך מה שיש בידיים
עם הגאנג רץ רחוק, מהר מידי שלא יכול לראות
?
זה לא מזיז לי
תמצא אותי כותב שעות, לא תראה עם דמעות
מחשבות וזכרונות מציקים לי כל היום
אבל לפעמים זה קצת מתיש, לפעמים זה לא מספיק
לפעמים זה רעיל, לפעמים זה רגיל
מה בסוף יקרה לי
מישהו שומר עליי, מישהו שומר עליי, מישהו שומר עליי
[בית ב]
בלולו חוזר לזון, לא חושב מה נכון
לא רוצה לחשוב, הולך לרצוח את הכל
וורסים חותכים תשיניים, וורסים עפים על אלפיים
לא מחפש תעיניים, מעריך מה שיש בידיים
עם הגאנג רץ רחוק, מהר מידי שלא יכול לראות
?
זה לא מזיז לי
תמצא אותי כותב שעות, לא תראה עם דמעות
מחשבות וזכרונות מציקים לי כל היום