artis: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu shuv – netanel sasson

Loading...

שוב זה קורה בנינו
שוב זה נגמר
ככה את חושבת שיהיה לך טוב

שוב המבט הזה
שוב הדמעות
למה את הורסת את הכל
וזה אני אותו אחד לא השתנתי
ונשארתי
כאן מחכה שתחזרי
שוב מתחת לחלון ביתך
הספסל מחכה לשובך
אולי כשתראי אותי
את תביני
שוב חיכיתי כל הלילה לראותך
רציתי רק לשמוע את קולך
אולי לחזור אלי את תסכימי
את איך שכחת ממני
את איך הצלחת
די לי עייפתי כבר ממך
שוב לנסה לברוח
שוב מתפרק
תתני לי רק לשכוח את יופיך
זה אני אותו אחד לא השתנתי
ונשארתי
כאן מחכה שתחזרי
שוב מתחת לחלון ביתך
הספסל מחכה לשובך
אולי כשתראי אותי
את תביני
שוב חיכיתי כל הלילה לראותך
רציתי רק לשמוע את קולך
אולי לחזור אלי את תסכימי
שוב מתחת לחלון ביתך
הספסל מחכה לשובך
אולי כשתראי אותי
את תביני
שוב חיכיתי כל הלילה לראותך
רציתי רק לשמוע את קולך
אולי לחזור אלי את תסכימי