lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu 1, 2, 3 – b’avarija

Loading...

augo kieme klevelis

augo kieme ~aliasai
o po klevu po ~aliuoju
gul bernelis jaunasai.

priedainis:
1,2,3 gra~i lietuva
kaip gelelë ~ydi visada.

nepapûski vëjali
nepapûski šiaurasai
nepajud-nk klevo šakos
nepabud-nk bernelio

priedainis.

ir papûtë vëjalis
ir papûtë šiaurasai
pajudino klevo šakà
pabudino bernelá.

priedainis.

po darbo jis miegojo pasëjæs dobilø
o vëjas dar skambëjo šiais ~od~iais jo dainø:

mes negalim negalim
gyventi be baliø
nuo ryto iki vakaro tik trali vali,
bevaliai miegaliai
parazitai savo šaliai
visas mûsø gyvenimas
tai didelis balius!

priedainis.