artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

lirik lagu cape deh – marissa karet

cape deh

cape deh ngurusin kamu
cape deh terserah kamu
cape deh benci-benci aku

cape deh masa bodoh aku
cape deh hitung salahmu
cape deh kamu kok gitu ihhh

cape deh macarin kamu
cape deh mikirin kamu
karena janjimu ingkar melulu

cape deh bete bete aku
cape deh aku gak kuku
cape deh cape cape aku

cape deh macarin kamu
cape deh terserah kamu
cape deh benci-benci aku

cape deh masa bodoh aku
cape deh hitung salahmu
cape deh kamu kok gitu ihhh

cape deh ngurusin kamu
cape deh terserah kamu
cape deh benci-benci aku

cape deh masa bodoh aku
cape deh hitung salahmu
cape deh kamu kok gitu ihhh

cape deh macarin kamu
cape deh mikirin kamu
karena janjimu ingkar melulu

cape deh bete bete aku
cape deh aku gak kuku
cape deh cape cape aku

cape deh macarin kamu
cape deh terserah kamu
cape deh benci-benci aku

cape deh masa bodoh aku
cape deh hitung salahmu
cape deh kamu kok gitu ihhh

cape deh ngurusin kamu
cape deh terserah kamu
cape deh benci-benci aku

cape deh masa bodoh aku
cape deh hitung salahmu
cape deh kamu kok gitu ihhh

cape deh macarin kamu
cape deh mikirin kamu
karena janjimu ingkar melulu

cape deh bete bete aku
cape deh aku gak kuku
cape deh cape cape aku

cape deh macarin kamu
cape deh terserah kamu
cape deh benci-benci aku

cape deh masa bodoh aku
cape deh hitung salahmu
cape deh kamu kok gitu ihhh

- kumpulan lirik lagu marissa karet