lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu 111666 – daddy lumba

Loading...

ɛnframa yi bɔ ɛnnɛ anadwo yi.
ɛde esum de ɔdɔ bɛba
ɛde awɔ bɛba menkoa mekɔ daa
meda ɛnnɛ oo
ɔdɔ bɛfum memu anadwo yi
ɔbɛhyɛ ɔdɔ foforɔ asea
maben sɛ ogya ogya nsrama
meda ɛnnɛ oo
ɛsisi meso oo sɛdeɛ ɛyɛa woyɛ no naa
mekaekae mekaekae
sɛdeɛ ɛyɛa wokɔ no naa
oo ɛsisi me so oo sɛdeɛ woyɛ no naa
sisi me so oo baebɛ
sɛdeɛ ɛyɛa wokɔ no naa
sɛdeɛ ɛyɛa wokɔ no naa
meyɛ wodea oo sɛ wobɛhia mea
maben sɛ ogya
awɔ berɛ yi mu twɛn wo oo
meyɛ wo de oo sɛ wobɛhia mea
metae hɔ aa sɛ tɛkyerɛmɛ
metɛ hɔ ɛtwɛn wo oo

number 111666
call the number 111666
sɛ ɔdɔ wɔ mu a sɛ ɔdɔ wɔ mu a
sɛ ɔdɔ yɛwu aa number 111666
111666
sɛ ɔdɔ wɔ mu a sɛ ɔdɔ wɔ mu a
sɛ ɔdɔ yɛwu aa deɛ
matɔ ɔdɔ mpa twɛn wo oo
sɛ ɛyɛ ɔdɔ ho asɛm nkoaa dea
mewɔ aso ma wo oo
ɔdɔ ho adeɛ nkoaa deɛ
mewɔ mmerɛ ma wo oo
sɛ ɔdɔ ho adwuma nkoaa dea
mayɛ ma twɛn wo oo
sɛ yɛɛka ɔdɔ paa dea
mewɔ ɔdɔ ma wo oo
ama nabu meso oo baebɛ
tanta tanananam tanam
ɔdɔ ɛbɔ meho bi oo baebɛ
tanta tanananam tanam
ɛsisi meso oo bɛebɛ
sɛdeɛ ɛyɛa woyɛ no naa aa baebɛ
mekaekae mekaekae
sɛdeɛ ɛyɛa wokɔ no naa
ɛbɔ me dam oo bɛebɛ
sɛdeɛ ɛyɛa woyɛ no naa aa
ɛyɛ nasɛ mekaekae mekaekae
sɛdeɛ ɛyɛa wokɔ no naa

111666
call the number 111666
111666 thats my number
111666
ɛsisi me so oo
nasɛ ɔko nomu yɛ den aa
nasɛ ɔsum duru wo a
fa nesɛ ɔdɔ ntira oh maafe ɔdɔ oo
sɛ ɔdɔ bɛduru a
mabɔ gya nsrama te ho twɛn wo oo
te hyɛm twɛm wo oo
mede tɛkyrɛma twɛn wo oo ɔdɔei
meyɛ wo dea oo sɛ wobɛhia me aa
maben sɛ ogya awɔ berɛ yi mu twɛn wo

number 111666
call the number 111666
sɛ ɔdɔ wɔ mu a sɛ ɔdɔ wɔ mu a
sɛ ɔdɔ yɛwu aa number 111666
111666
ɛsisi me so oo 111666
ɛsisi me so oo
sɛdeɛ ɛyɛ wo yɛ no naa 111666
sɛdeɛ ɛyɛ wokɔ no naa 111666
sɛdeɛ ɛyɛ wo yɛ no naa 111666
sɛdeɛ ɛyɛ wokɔ no naa 111666