lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu 1968 – daniel landa

Loading...

původním zám�?rem bylo pár slok.
vyk�?ičníky, jenž by sv�?domím zn�?ly!
cht�?l jsem žalovat prokletý rok,
kdy �?echové nest�?íleli.
cht�?l jsem být jízlivý k mlčení mas.
na starou jizvu pak cht�?l jsem se ptát.
fakty mne zd�?sil ten p�?íšerný čas,
ten rok osumašedesát…

u okna stojíš a pláčeš, danielo.
o čempak asi ten kluk ve tvém b�?iše sní?
ten rok se prý tém�?�? nest�?ílelo,
no a tvůj syn to sn�?ní vkládá do písní.

šest tisíc tanků nám zacpalo krk
a osmset letadel jak hejna vran.
hrdiny zahnali za první smrk.
zhasli nás ze všech stran.
tanky tu dun�?ly ulicemi,
národní muzeum rozst�?íleli.
půl miliónu chlapů z p�?ti zemí,
ráj pro mosazný včely.

pár hodin trvala poprava jarní touhy.
nechce se v�?�?it, co v rádiu povídá pán.
prapory zdobily sm-tné krvavé šmouhy.
svobodný národ za chvíli uk�?ižován.
v očích máš slzy danielo.
neboj a v�?�?, že zas bude líp.
to se ješt�? tenkrát nev�?d�?lo,
zda bůh se navrátí nad horu �?íp.

v očích mužů ponížení,
bezmocn�? otáčí dopravní značky.
zran�?ní lidé a ublížení
z velmi t�?žké nakládačky.
a v naší louži našli se tací,
kte�?í sem volali cizí tanky.
ti dob�?e slouží a tak se to vrací,
na kolej bité kurtizánky.

pár hodin trvala poprava jarní touhy.
nechce se v�?�?it, co v rádiu povídá pán.
prapory zdobily sm-tné krvavé šmouhy.
svobodný národ byl zrovinka uk�?ižován.

u okna stojíš a pláčeš, danielo,
o čempak asi ten kluk ve tvém b�?iše sní,
ten rok se prý tém�?�? nest�?ílelo,
no a tvůj syn to sn�?ní vkládá do písní.