lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu 0313 – efratigh

Loading...

صدای مردمم از ریشه ی خاکن پر اشک
وقتی ، وقتی جیباتونو غارت کنن
به پوچی میرسید یا که تا من خودم
دل به تغییر ندم نه که عادت کنم
مادرم منو ببین منم آهم پرم
شاید دعاهاتو بیان حالم کنم
وقتی مردمم توی چالن پرن
من چندین ساله غرق ماتم شدم
غرق ماتم شدم

اون بچه چی میفهمه که سیاست چیه
وقتی از جنینی وارد ریاضت میشه
تولد در جهانی که سیاه رنگ میشه
منتظری اینی مرگت بیاد قطعی
هه هه
شاید حرفام برام دردسر میشه
ولی بهم بگو جواب حرف حق چیه
سکوت؟ سکوت کنم از اینکه برام بد میشه
سکوت یعنی حماقت پیشه
چیه چیه بهم میگی خفه شو مرد
من با کلمه هام دست به یقه شدم
وقتی پدر جون میده واسه نمه تومن
باید آرزو هامو خفه کنم
هرچی راه میرم دورو ورم سرازیریه
اگه مستقیم باشه تهش فنا میشیم هی
ضمیر جرمته که گلاویز میشه
بخدا همینم همه حرفامم کلافگیه
….
صدا شروعی تازه واسه مردنمه
اینبار اینجا رو میسازیم نه با کلمه
شاید خوب باشه پسر واسم پاقدمت
اگه رو ویلچر بودی بدون باختنمه
درسته سخته آره مسیر من
ولی توهم باشی میشیم قبیله تر
ما میریم جلو نه با تغییر رنگ
اگه مرگ باشه تهش اینه قضیه جنگ
این قضیه جنگه
نه یه تغییر رنگ