lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu thpd – erfiye

Loading...

خسته شدم از این حاله تومم
میام خونه لشو آویزون
خسته شدم اما نه که جووون
نباشه که برم پیه پولللل
خستم از این رنگه آسمون
اصن چیه کله بازیمون
قصده همه فقط شده پول
خسته از این آدمای کوررر
تنهایی حتی پره دورت
خسته ای از آدمای دورت
تهه جیبش فقط پکه گله
شب تا صبح فقط پایه پورنه
شب تا صبح فقط پایه گله
شب زده صبحش دیگه شله
فاکینگ میگه دیگه بورینگ شده
دلش ولی هنو پیه سسه
دلم پره دلم پره
دلم پره
صد دفه بد جور پاچیدی
صد دفه هی به گا میری
اینبار دستام لرزید
اینبار حرفات تاثیر
گذاشتو دیگه من تغییر
میدم همه چیو آره از بیخ
میترسم باشم عادی
حاله بدو میدم ترجیح
تنهایی حتی پره دورت
خسته ای از آدمای دورت
تهه جیبش فقط پکه گله
شب تا صبح فقط پایه پورنه
شب تا صبح فقط پایه گله
شب زده صبحش دیگه شله
فاکینگ میگه دیگه بورینگ شده
دلش ولی هنو پیه سسه

lirik lagu lainnya :

YANG LAGI NGE-TRENDS...

Loading...