lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu gisoo dar baad – mansour

Loading...

لحظه‌ها رو دریاب، حتی حتی در خواب
ته ترس کابوس، از حریق طاووس
حتی وقت تدفین، سر دردی سنگین
صاحب رویا باش، دور شو از هر ای کاش

تا اقاقی برپاست، تا قناری با ماست
شب اگه بی فرداست، زنده بودن زیباست

شب سرد برفی، ته یک بی حرفی
وسط این بی داد، زخم باز فریاد
پای چوب پرچم، تاول بی مرحم
در جهان ناخوش، [?]

تا اقاقی برپاست، تا قناری با ماست
شب اگه بی فرداست، زنده بودن زیباست

تازه شو باز از نو، کی عزیزتر از تو
از تو باید سر رفت، رفت و تا آخر رفت
رفت و آخر خندید، تو رو باید فهمید
تو رو باید سر داد، مثل گیسو در باد

تا اقاقی برپاست، تا قناری با ماست
شب اگه بی فرداست، زنده بودن زیباست