lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu li lèina dal ‘51 – metaldreit

Loading...

l’é cé ‘i cavál iŋ da la néf
có li lölza e tant da formént
al diául al bufa da fosc’chègn
int i’l paés la ént i van a preér

iŋ paés sa fè la fóm
döi cavágl i dròom a fér i tröi
ó iŋ cheśéta al g̈’é plu nót
a vam di viśgíŋ a domadèi vergót

li lèina li èn portè via ént dal ‘51
li lèina li èn portè via ént dal ‘51

li lèina li én gnuda ó iŋ paés
li èn portè via i bait e la ént
li campana li óśgian al paés
d’ir a eidèr chéla póra ént

li lèina li èn portè via ént dal ‘51
li lèina li èn portè via ént dal ‘51

uŋ dré a l’altro iŋ fila indiana
co il cáscia sù sù i li sc’pala
i funarál i aran int i la néf
nigúŋ l’è da sc’cordès da chi di impesc’téi
li lèina li èn portè via ént dal ‘51
li lèina li èn portè via ént dal ‘51
li lèina li èn portè via ént dal ‘51
li lèina li èn portè via ént dal ‘51

lirik lagu lainnya :

YANG LAGI NGE-TRENDS...

Loading...