lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu 3 – rosario miraggio

Loading...

ogg è sabat e vogl parià, tutt e magazzin ammà girà t’agg vist int’e publicità stu telefn è na nuvità jett st’alcaltel, par megan geale,stamm a sentì a me nui p-ssam a 3 c-mm è bell a c vrè cu stu cellular i e te menomale ke c’è 3,ke mi porta lì da te pur primm e m’addurmì torn a t telefonà la tua foto sul cuscino quan t vogl vicin menomale ke c’è 3 quann vac a faticà,tu staj semp insiem a me anke se nn sto in città faccio “393” sono collegato a te tutt quant annà vrè ki f’ammor nsiem a me po sta gelusia è na scemità k buji ti pozz racc-ntà manc k’e c-mpagn sceng kiù pkè nsiem a me stai semp tu nui parimm kell rò grand fratell stamm semp nsiem nott e ghiuorn… c-mm’è ball a c vrè ku stu cellular i e te menomale ke c’è 3,ke mi porta lì da te pur primm e m’addurmì torn a t telefonà la tua foto sul cuscino quan t vogl vicin menomale ke c’è 3 quann vac a faticà tu staj semp nsiem a me anke se nn sto in città faccio “393” sono collegato a te tutt quant annà vrè ki f’ammor nsiem a me…sono pr-nt dai premi il tasto ok metti la mia foto sul display k m f’aspettà t’aggià caricà natu “beep” e p s po stutà… c-mm è bell a c vrè cu stu cellular i e te menomale ke c’è 3,ke mi porta lì da te pur primm e m’addurmì torn a t telefonà la tua foto sul cuscino quan t vogl vicin menomale ke c’è 3 quann vac a faticà,tu staj semp insiem a me anke se nn sto in città faccio “393” sono collegato a te tutt quant annà vrè ki f’ammor nsiem a me…(c-mm è bell a c vrè)…(menomale ke c’è 3)…(pur primm e m’addurmì)

(grazie a mirketto per questo testo)