lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu kaj (devious) – shoaa

Loading...

{متن‌آهنگ «کج‌» از شعاع و حامد اسلش و نیما نیموش و اشکآن‌}

[ورس‌اول‌|شعاع‌]
گم شدن این آدما تو شهر کورا‌
فضل موشا‌ چسبیده‌‌ به‌ درخت‌
نبش قبر بطن تنگ مخا‌‌
خط‌ دید، یه‌ بحث جدا ست
تولید نیست‌ نداریم هیچ جنبشی‌ از جنس شعار‌
مغزت‌ و‌ فقط‌‌ اشغال‌ کرد اصلاح نه‌ اصلاً
ول کن‌ بابا عبدالله‌ اینا می‌خورن حق‌الناس‌
یه لیوان‌ آبم‌ روش‌
بذا‌ بگذرن‌ از وژدان‌‌، بی‌حیایی‌‌‌
پول بهشون مزه کرد‌
به‌ نظر‌ تو‌ چندهزار‌ مصب‌ مکتب شد‌
اندیشه کج‌‌ بدون منطق‌
میگن دروغ‌ تهدید و نفوذ‌
همه‌جا قدرت‌ حکم‌ می‌کنه‌
پشت سر هم حکم می‌بُره‌ قاضی‌
بودش‌ کلی‌ ساقی‌ تو این شهر‌ تاریک
حتم داشتم‌‌ می‌سوزن گلای باقی‌
مونده بی‌شک فکرا پوسید
مغزا هر روز خورده میشن‌
ندارم‌ تردید اذعان‌ کن که باختی‌
توو این‌ بازی‌ نشد یه بار‌‌ خودت رو پات وایستی
مث بقیه‌ بپیچ‌ تو ام‌‌ فرار از روزمرگی‌
محکمه‌ واسه فردیت‌
[کورس‌|نیموش‌]
شدم یه چوپون ساده
بین مشتی گرگ و گوسفند‌
شدم یه‌ علامت سوال‌
واسه‌ مردم که گنگ و پوچ ان
منم دلم می‌خواد پرواز‌ کنم‌
برم بالا روی‌ ابرا کلاً‌
چون که من‌ می‌دونم‌
واسه تو امروز آشکارم‌‌
باز فرداش گمم
آره فرداش گمم
نمی‌تونم حتی واسه خودم‌
یه گوشه بگیرم بشینم
تحلیل‌ کنم تلاش کنم
من یه ابزار شدم
واسه‌ اونی‌ که‌ بالا سرم نشسته‌
نمی‌خواد پس‌ کار کنم‌
نمی‌خواد از ما کمک‌

[ورس‌دوم‌|اسلش‌]
مریضم‌‌
مریض‌تر‌ از خودم‌
هیچکی‌ و ندیدم
خوش ندارم غمامم اصلاً‌‌
با هیچکی‌‌ من شریک شم
فکر‌ اینش‌ و‌ کرده‌ بودم‌
ولی اَ‌ این‌ نه بیش‌تر‌
وضعیت‌ تخیلی‌ مگه میشه‌ اَ‌ این‌ عجیب‌تر
وای این‌ حقیقت داره‌ یا من دارم چرت میگم
دل همه‌ این‌ آدما‌ داره‌‌ از هم دیگه‌ میشه‌ چرکی‌تر
همه فسیل‌ شدن‌ تِرکیدن‌‌
جلو روت از عشق‌ میگن‌
اگه پشت کنی بهشون‌‌ می‌بینی‌‌
سه‌سوته دارن‌ خرخره جر میدن
می‌زنن‌ به‌ سر و سینه‌
دلاشون شده‌ پر نفرت و کینه‌
عوضیا‌ زدن‌ به ما غم‌ و پینه‌
همه دنبال‌ نون شب سراسیمه‌
توو‌ مغزا‌شون‌‌ اراجیف‌ پلاسیده
تا زمانی که‌ افکار تراشیده‌
بره به خورد‌ این جماعت گرسنه‌
که چیزی به‌‌ جیب‌شون‌ نماسیده
فقط بازم‌ میریم عقب‌ و این‌ فاجعه‌ میشه‌ بزرگ‌تر
شیکما‌‌شون‌ میره جلو‌تر‌ و میشه‌‌ گردناشون کلفت‌تر
هر‌ چی که‌ می‌خورن کمه‌ بدجوری‌ گرسنن‌
گندی که زدن و نمیشه‌ به‌ این راحتیا‌‌ درست کرد
قانون یا زور با باتوم‌
همه‌چی‌ به‌ گند کشیده‌
از‌ خلیج‌ تا‌ خزر‌‌، کارون‌ تا‌ هامون‌
آروم‌آروم‌ آسون‌ با سیاستا‌تون‌‌
خون گرفتی‌ خون‌ کردین‌
گند و شستین‌ با خون
رسم و رسوم‌ و‌ رخت عزا‌
پر تعصب‌ و وهمه فضا‌
پر درد، پر غم‌ و استرسه‌‌ و‌ ترسه‌ شبا
هیچ شعری‌ نمی‌تونه‌ این‌ دوران و‌ بکشه‌ به‌ تصویر‌
امروزتون و بچسبید‌ از فرداتون بترسید
[ورس‌سوم‌|نیموش‌]
من یه فرد خودساختم
که نمی‌ذارن‌ واسه‌ مردم استاد شم
واسه‌شون حتی‌ خیلی‌وقتا گل کاشتم‌
که تش‌ فقط‌ اومدن‌ ازم پل ساختن‌
می‌دونی‌ دردم اینه که‌ لحظه‌ها
سپری میشن‌ فقط‌ با کارای خنده‌دار
اَ‌ دور و ورم دیگه‌ نمی‌شنوم حرف‌ حساب‌
پَ‌‌ دیگه‌ می‌خوای‌ چی‌ به‌ جا‌ بمونه‌ اَ‌ نسل ما
به جز این که‌ فقط‌ بشینم‌ و تحمل‌ کنم‌
و توکل کنم‌‌ و توقف‌ کنم‌ تو تردد‌
خودم‌ اَ‌ تنفر پرم‌ زندگیم شده تفحص‌ کلاً‌
دیگه نمی‌دونم‌ حتی چی خوبه‌ چی بد
این‌قد دروغ‌ تو تاریخ ما هست‌
که حتی معلوم‌ نی‌ ما‌ قبل‌مون چی بوده‌ چی نه
پَ‌ نگو‌ چرا دارم دیوونه‌ میشم‌
دارم راه و کج‌ میرم‌‌
ولی هدفم راسته‌ چون‌ هدفم‌ پاکه‌
تراوش میشه حرف‌ از‌ تو قلب‌ و مغزم‌‌
تا‌ بکوبه‌ محکم‌ رو‌ ورقا جا شه
این‌جا فرهنگا‌ ناقصه‌ واسه‌ همین‌ باید‌‌
گفته‌ بشه‌ کلمات‌ واضح‌‌
باید‌ از‌ الآن‌ فاش شه‌ از‌ الآنا‌ شکل بگیره‌‌
توو این کشور که‌ فقط صحبت‌ میشه از کربلا داعش‌
فکر نکنی‌ راه میری‌ قدمات صافه نه‌
مثلاً‌ فن می‌زنی‌ کلکا‌ چه‌ آخه‌
یه رو به‌ حرف‌ من می‌رسی‌
که صداقت‌ و تواضع‌‌ هست از این‌ نظرا‌ لازم‌
آره‌‌ باید عوض‌ شیم‌ ما در و نبستیم
گذاشتیم‌‌ هر‌ کسی‌ وارد‌ این خونه شه‌
فکر کن این حرفا‌ رو‌ گفته یه‌ دیوونه‌ بهت
که‌ هیچی نداره‌ فقط می‌سوزه دلش‌
[ورس‌چهارم‌|اشکآن‌]
جنگ جنگ صلح
‌هر‌ چند‌ گُنگی‌
ولی خب فرهنگ شد‌
یه‌ نماد واسه‌ بقای نسلت
حواست هست‌ که‌ حقایق‌ بند پول‌ میشن
و نوابغ قتل عام میشن‌‌ با دود و دراگ‌
زور و فساد‌‌‌ تو مخ‌ ما گنجوندن‌ درای‌ بسته حکمته‌‌
نشستیم‌‌ سهم ما از‌ این‌ زندگی شک و شبهه‌ ست
پس باس بفهمیم هر طور فرصت هست
قدرت پایبند یه نظم‌ نوینه
عهد به‌ ندرت پیدا‌‌ میشه‌ تو این‌ مکتب‌
نسل ما این دفعم‌‌ پی نخود‌سیاه‌ ست‌
بخور بی‌راه میگن این‌ دنیا‌
اصلاً‌ دار مکافات‌ نیست
بحث خرافات نیست‌ حرفات شه شعار باختی
فرداس که دچار باشی‌ به این روند تلخ
که ذره‌ذره‌ حمله‌ کرد به سمت قلب‌ شهر‌
که هر چقدر جلوتر میره عقبه‌ باز
چون هر روز‌ میشه‌ مسئله‌ساز‌
پول کار قسط باز‌ سود عاص حرص
اون‌ دوست‌ داشت‌ که‌ بگه بلده بپیچه‌
نه ولی یه‌‌ چی‌‌ که‌‌ هست هنوز‌‌
تو شهر از اون میگن‌ بعد عصر
این‌ رجاله‌ پست‌ رست‌ و صحنه از‌ حق‌ یه‌ بند‌
دم می‌زنن‌ می‌تونی‌ ببینی به‌ وضوح‌
اونی که حقت و‌ خورد هست پلوت‌
تا روز‌ به‌ روز بشه فربه‌تر
چون مزه‌ کرد زیر دندوناش‌، حق‌ تو‌، حق من‌
چون‌ خط به خط‌ نقشه‌ دین‌ فریبه‌
وقتی محو دیدنی‌
چرا حرف‌ نمی‌زنی
بگو کی قراره‌ جلو این‌ همه‌ مشکلا‌‌ وایسه‌‌
پس‌‌ حدس‌ بزن‌ اشک زیرزمین

lirik lagu lainnya :

YANG LAGI NGE-TRENDS...

Loading...