lirikcinta.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #

lirik lagu 301 – sirusho

Loading...

արարիչ
բովանդակ
գոյութեանց
դատաւոր
երկնից
զօրավոր
է
ըստհուն
թագաւոր

քրիստոնյա առաջին
հավատա քո սուրբ խաչին:
մի սպանիր, մի ստիր
սին կուռքեր քեզ մի ստեղծիր:

պահպանեա զմեզ քրիստոս աստուած մեր ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւդ քով ի խաղաղութեան։ ամէն։

արարիչ
բովանդակ
գոյութեանց
դատաւոր
երկնից
զօրավոր
է
ըստհուն
թագաւոր

սուրբ խաչիւս աղաչեսցուք զտէր, զի սովաւ փրկեսցէ զմեզ ի մեղաց եւ կեցուսցէ շնորհիւ ողորմութեան իւրոյ։ ամենակալ տէր աստուած մեր կեցո եւ ողորմեա։

պատերազմ
անընդմեջ
խավարի և լույսի մեջ
երկնային դատաստան
յուր հոգու փրկիչ մատյան

պահպանեա զմեզ քրիստոս աստուած մեր ընդ հովանեաւ սուրբ եւ պատուական խաչիւդ քով ի խաղաղութեան։ փրկեա եւ ազատեա յերեւելի եւ աներեւոյթ թշնամւոյն: ամէն։

արարիչ
բովանդակ
գոյութեանց
դատաւոր
երկնից
զօրավոր
է
ըստհուն
թագաւոր